Đầu cân Ohaus T31P - Công ty cân điện tử Việt Nhật